Các câu hỏi thường gặp - https://getsnackvideo.com

Tại sao tôi thấy lỗi khi cố tải xuống?

Có một số lý do:

  • video là riêng tư. Xin lỗi, chúng tôi không thể xử lý video đó.
  • video không khả dụng. Chúng tôi đang nghiên cứu trường hợp này. Chúng tôi sẽ sửa nó nếu có thể.
  • bạn dán sai loại liên kết. Tại thời điểm này, chúng tôi hỗ trợ tải xuống từ các trang có chứa một video. Nếu bạn dán một liên kết hồ sơ người dùng hoặc một cái gì đó khác, bạn sẽ thấy lỗi.
  • có gì đó không ổn về phía chúng tôi. Nếu bạn chắc chắn rằng liên kết của mình là chính xác, hãy thử tải xuống thêm một lần nữa.

Chất lượng video thấp. Có cách nào để tải xuống trong HD?

Chúng tôi không thay đổi độ phân giải hoặc bất kỳ thông số nào khác của video. Chúng tôi không chỉnh sửa video mà bạn tải xuống. Chúng tôi chỉ cung cấp một liên kết đến tệp gốc được đặt trên các máy chủ Snack.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể tạo ra chất lượng tốt hơn vì tệp gốc có chất lượng kém.

Bạn có thể loại bỏ quảng cáo?

Mất một số tiền để hỗ trợ trang web như thế này. Chúng tôi phải trả lương cho các lập trình viên của chúng tôi. Các chi phí khác bao gồm máy chủ, tên miền, chi phí bảo vệ an ninh, v.v.

Quảng cáo là cách tài trợ duy nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể xóa chúng. Xin vui lòng, đối xử với sự hiểu biết.

Có vẻ như IP của tôi đã bị cấm. Tôi nên làm gì?

Điều này có thể vô tình xảy ra. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại GetSnackVideo.com [at] gmail.com và cung cấp các IP cần được cấm.

Tôi thấy lỗi sau "Please try again later or check your data consistency." :( Tôi nên làm gì?

Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này nhưng chưa giải quyết được. Dưới đây là những gì bạn có thể làm để tiếp tục tải xuống: xóa cookie của trình duyệt hoặc thử sử dụng trình duyệt khác.

Bạn có thể làm một ứng dụng?

Chắc chắn rồi. Chúng tôi đang làm nó. Chúng tôi hy vọng nó sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 5 năm 2020. Xin hãy kiên nhẫn.

Bạn có thể thêm một tính năng tải xuống nhiều tập tin?

Không phải bây giờ. Chúng tôi sẽ trở lại câu hỏi này sau